Lukeminen on hyvä harrastus

Miksi lukeminen kannattaa?
Toiset ahmivat kirjoja päivittäin, kun taas toista ei saa tarttumaan kirjaan millään. Lukemiseen kannattaa kuitenkin rohkaista, jotta siitä tulisi vahva osa elämäämme. Lukuharrastus kannattaa aloittaa jo lapsena. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä. Lukemisesta on monia hyötyjä, joita emme välttämättä usein tule edes ajatelleeksi.

Lukemisen monet hyödyt
Kun suljet kirjan, tuskin tietoisesti ajattelet sinussa tapahtuneen jotain muutoksia. Joka kerta, kun luemme, aivomme saavat kuitenkin uusia virikkeitä, jotka käynnistävät moninaisia ajattelun ja tuntemisen prosesseja. Lukeminen antaa meille mahdollisuuden oppia uutta. Tietokirjallisuus opettaa meille asioita menneisyydestämme tai syventää tietämystämme elämän yksityiskohdista. Mutta myös kaunokirjallisuudella on omat hyötynsä. Lukemisen viihdyttävän ja rentouttavan vaikutuksen lisäksi se saa meidät ajattelemaan ja tuntemaan sekä parhaimmillaan auttaa meitä ymmärtämään muita ihmisiä. Lukemalla voimme samaistua muihin ihmisiin ja heidän kokemuksiinsa. Erään tutkimuksen mukaan erityisesti korkeakirjallisuus auttaa ihmisiä ymmärtämään kanssaihmisten ajatuksia, tunteita ja käytöksen syitä.Lukeminen on hyvä harrastus 1

Lukeminen lapsena auttaa tunne-elämän kehityksessä
Pienille lapsille lukemisen tärkeydestä on kirjoitettu lukuisia artikkeleita. Iltasadut kuuluvatkin useimpien perheiden iltarutiineihin, eivätkä suotta. Ne ovat loistava tapa saada ensikosketus lukemisen maailmaan. Lukeminen rauhoittaa, ja kirjojen avulla lapsen kanssa voi käsitellä vaikeita tunteita tai asioita sekä opetella ymmärtämään muiden käyttäytymistä.

Lukemisesta harrastus
Jo pelkästään lukeminen käy harrastuksesta, mutta kirjat tarjoavat myös muita piristäviä puuhailuja. Lukupiireissä voidaan pohtia kirjallisuutta yhdessä ja lukuisat kirjablogit ovat avanneen lukemisesta yhteisöllistä toimintaa. Yhdessä lukeminen myös motivoi voimakkaammin ja edesauttaa sosiaalisten taitojen kehitystä. Kirjablogin pitäminen on helppoa ja hauskaa. Jos kiinnostuit, perusta oma sivusto ja hanki webhotelli. Hyvä sivusto on esimerkiksi webhotelli.club

Lukutaito ei ole itsestäänselvyys
Vuonna 2000 maailman aikuisväestöstä noin viidennes oli lukutaidottomia. Lukutaidottomuudella on monia ikäviä seurauksia – se aiheuttaa syrjäytymistä ja heikentää ihmisen mahdollisuutta selviytyä yhteiskunnassa. Suomessa lukutaito on hyvää ja siihen panostetaan. Monille se on itsestäänselvyys. Lukeminen voidaan kuitenkin nähdä etuoikeutena ja mahdollisuutena, joka tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin. Ympärillämme on rajaton määrä tietoa, johon lukemisella pääsemme käsiksi – olkaamme siis aktiivisia ja tarttukaamme siihen.

Monet sanovat, etteivät löydä lukemiselle aikaa. Elämme hektisiä aikoja, ja kiire on läsnä kaikkialla. Tärkeälle tekemiselle kuitenkin löytää halutessaan aikaan. Lukemisen hyödyt tekevät siitä ensiarvoisen tärkeää, joten sille kannattaa järjestää aikaa. Sammuta televisio ja tietokone ja hiljenny hetkeksi, sillä lukeminen kannattaa aina.