Linnan sotilas

Tuntematon sotilas on kaikille suomalaisille tuttu lähes kansalliseepoksen asemaan ajoittain nostettu romaani. Se kumpuaa kirjoittajansa oman käden kokemuksesta Jatkosodan eturintamassa. Tässä jutussa tutustumme tarkemmin Tuntemattoman sotilaan taustaan, tarkoitukseen ja vaikutukseen suomalaisessa kulttuurissa.

Tuntemattoman sotilaan juoni

Jotta voisimme paremmin tarkastella Tuntematonta sotilasta, on meidän ensin oltava samalla viivalla sen sisällön suhteen. Käydään siis lyhyesti läpi romaanin juonen pääpiirteet ja tärkeimmät siinä esiintyvät henkilöt. Kirja perustuu Väinö Linnan omiin sotakokemuksiin ja kuvaa löyhästi hänen komppaniansa tarinaa.

Kirja sijoittuu Jatkosodan aikaan ja seuraa erään jalkaväkirykmentin konekiväärikomppanian vaiheita sodan alusta sen loppuun. Tuntematon sotilas on historiallisesti tarkka siinä mielessä, että se ei poikkea sodan todellisesta kulusta. Henkilöhahmot ovat kuitenkin fiktiivisiä, vaikka monet perustuvatkin todellisiin henkilöihin.

Eräs kirjan käännekohdista on Petroskoin valtaus, jonka eteen komppania ponnistelee kirjan alkuosan ajan. Toinen merkittävä ja selvästi tunnistettava jakso juonesta on asemasotavaihe, jolloin armeijat olivat pääasiassa linnoittautuneina juoksuhautoihin, ja sotilaiden elämään syntyi suorastaan arkirytmi sotatilasta huolimatta. Käänteentekevässä teloituskohtauksessa kirjan välittämä tunnelma muuttuu ratkaisevasti sen heijastellessa Väinö Linnan mielipidettä todellisuudessakin tapahtuneen teloituksen vaikutuksesta sotilaiden mielialaan.

Tarinassa esiintyvät tärkeimmät hahmot

Tuntemattomassa sotilaassa esiintyy nimeltä yli 30 eri henkilöä, joten heidän kaikkien läpikäyminen tässä tilassa olisi mahdotonta. Keskitytään siis kolmeen erilaiseen ja tarinan kannalta tärkeään henkilöön: luutnantti Lammioon sekä alikersantteihin Rokka ja Hietanen. Heidän lisäksi suosittelemme tutustumaan Zizzin valikoimaan, josta löydät mekot, isot koot ja muut hienot vaatteet!

Lammio on Tuntemattomassa sotilaassa ensimmäisenä vastaantuleva negatiivinen henkilöhahmo, joka pitää roolinsa loppuun saakka. Hän aloittaa kirjassa konekiväärikomppanian joukkueenjohtajana luutnantin sotilasarvolla, ja kohoaa majuriksi sekä komppanianpäälliköksi saakka. Lammio ei ole hyvä ihmisten johtaja, käyttäytyy koppavasti ja ajautuu jatkuvasti riitoihin alaistensa kanssa.

Alikersantti Antero Rokka on Tuntemattoman sotilaan itseoikeutettu sankari. Hänen tarinansa kohokohta on kuuluisa kohtaus, jossa Rokka tuhoaa yksin Suomi-konepistoolilla venäläisen partion. Tämä tarina perustuu tositapahtumiin, kuten myös Rokan henkilöhahmo, joka perustuu Väinö Linnan palvelustoveriin Viljam Pylkkääseen. Kirjassa Rokka on suosittu ja puhelias henkilö, joka viis veisaa turhasta pokkuroinnista, mutta tosi paikan tullen on komppanian paras sotilas.

Urho Hietanen on komppaniassa mukana alusta asti. Hän on sympaattinen turkulainen alikersantti, joka myöhemmin ylennetään kersantiksi. Hietanen pitää huolen heikommista ja tekee osansa taistelussa muun muassa tuhoten panssarivaunun miinaa hyväksi käyttäen. Näistä kolmesta Hietanen on ainoa, joka kaatuu sodassa kranaatin silvottua hänen silmänsä ja ambulanssin jäätyä venäläisten väijytykseen.

Vaikutus

Tuntemattomalla sotilaalla oli ja on yhä suuri vaikutus suomalaiseen kulttuuriin. Sen on katsottu murtaneen yleisiä käsityksiä sodan todellisuudesta ja nostaneen arvostusta veteraaneja kohtaan. Sodassa olleiden mukaan Tuntematon sotilas kuvaa hyvin tarkasti heidän silloisia ajatuksia, tunteita ja tekojaan.